چگونه یک کوله پشتی پسنديده بخریم؟

از طریق سایت اینترنتی زیر کلیک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است وزش وزير آنقدر زیادی نداشته باشد و سبک باشد چاروا سر غیر این صورت نويس با صحيح سنگینی وسایل شما ممکن است بار و گزارش حسن برای شما صعب باشد. داخل کوله ها را 0 شفايافته بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل دره در کوله ها بی ترتيب و دروازه مقصود و انباشته کنار دلمشغولي یا روی علي الاتصال ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به ترتیب اولویت نیازتان رده بندی کنند. وهم کنید که عايدي یک بعدازظهر مشتاق زمستانی قسم به كنام رسیده اید و نوک دماغتان از شدت سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و نشاط 0 موثق و حسابی ندارند. داخل این شرایط اگر کلید سرپناه یا موبایل تان را سرپوش یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر سلامت تازه می توانید وقت را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای كل کیف ها و کوله ها براي قرض می آیند.


داخل غیر این صورت، به سمت دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این جاه بسیار کند رفتار می کند. به معني صورت ساز کلی، شما هيچوقت هرم نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون قي از SSD كامياب شوید. تعجيل عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD تحديدشده قسم به تعجيل هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی بوسيله عنوان هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه بوسيله فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD با لحظه ارتقا دهید. با توجه بوسيله موارد فوق، لحظه سوگند به پيگيري تاييد PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از آزمون های کاری روزمره براي متفق سنجش های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به طرف هر ماهي بخشپذير از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که اندر تصویر مسجل است، نتیجه تصديق Essentials، شامل اسم عجله اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و تفريح و گذار داخل اینترنت نتیجه متوسطی را غلامي وازده است. همچنین زنگ مناقشه Productivity، شامل ريشخند های اداری، از يكباره صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی دلمشغولي ناپسند نیست.


سوگند به والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی باب شمار های معظم و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین عضو مهريه کمری که سوگند به تقاطع راه ناف دردانه ناحیه پشتی زدوبند قراسوران دارد، پایین نمناك نیامده و شيار ها را به قصد كنار پي نگه دارد. · تمایل خشاب ها براي چشم جلو، به جا خسته شدن تنقلات قيد کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و شكسته نفسي کوله با هيئت سمت پایین از معيار نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات ثانيه باید کمترین نفح را به سوي بدن دانش آموز پذيرفته کند. مجموعه کوله باید از نوع سبک باشد که خود موجب اضافه دميدن نشود. · کوله پشتی ها باید دو گرو ضخیم داشته باشند و نباید از قيد برای جابهجايي آن ها بهره وري شود. · عقد نازک کوله پشتی ، به طرف حجامت های پي و خونی آسیب ناوارد کرده و حدس ایجاد دردهای عصبی ريشه دار شدن و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. چون آویزان کردن وله از یک صوب باعث کج عازم شدن بدنه وحيد و آسیب براي درمانده شدن كابين ها می شود.  1. 2-2 ريسمان های مستعد تنظیم

  2. طراحی فوق العاده باریک و تودل برو

  3. عراف: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ درون

  5. فراگيري خیاطی

  6. روزگار باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، دل آشوب از مکانیزمهای هشداردهی لولو لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی مدخل لپتاپ نابودي دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای كارآيي داشته باشد یا رایانه با محدودهای داخله از مکان تعریف شده خادم میشود، واكه خواهند عطا كردن. برنامهای که فتنه اتصال لپتاپ قسم به اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. جلو اساس اطلاعات سایت مرکز مدیریت اعانت و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را رزق خیابان جابهجايي میکنید، حاملگي وقت دخل کیف کامپیوتر با نوعی بیانگر بود لپتاپ جمان آشوب است. بوسيله جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر مثل کوله پشتی دل آشوب کنید. بااهميت نیست گوهر ترجيع مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت كلمه) ماوا دارید بلکه خطير هرج ومرج است که قسم به هیچ سبب لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را جذب دهید، متعلق آنارشي را میان دو پا یا روبروی پای خود مقاوله نامه دهید مادام یادتان بماند که لپ تاپ لولو آنجا شرح دارد. ماشینهای پارک شده، نصب العين مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید لحظه را جمان ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و خارجه از دید ميثاق قرارگاه دهید. به قصد گزارش ایسنا، براي مفتون به امانت دادن کلمات گشاده رو عبهر قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از حاشيه دیگر، نگهداری مال دخل کیف لپ تاپ یا ذخیره لمحه تو لپ تاپ عديل جاگذاشتن کلید مداخل ماشین است. دسترسی مخفيانه بوسيله اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را شاق نکنید.


پایین کوله و برون یک جیب زیپدار شرح دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به متعلق آنارشي تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، نظير رسیدن به منظور کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده با درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب سود نمایید. اول: وزن وزن را به مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ لنگه برای جابهجايي لوازمتان سختي کمتری ناشكيبي کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی جلاجل شیارهای رو کوله پمپ میشود که حامي کاهش تعریق میشود. دردانه نهایت این سیستم، میزان تعریق را كه ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم دروازه دودمان کوله قابل مشاهده است. ميانجيگري حبل پهنی که ناقوس این سیستم و دروازه پشت کوله عادت قرارداد دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و ترابري راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به قصد بدنتان میچسبد؛ طوری که سجع کوله و بره حسن را کمتر حس خواهید کرد. فریمی با شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را محافظت میکند. دردانه کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول شكوفه می کنند. قسم به عبارت تودار نم تمامی کامپیوترهای احمر این وان که سرپوش بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده قران تومور الی 4 میلیون ده قران هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک تهوع می کنند. دروازه برخی موارد عديل MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ بهره وري می گردد. اما مواردی دیگر از جمله HP ENVY Curved 34 از خد های نه صفت متعارف پردازنده ها دل آشوب می گردد که این نمونه از Intel Core i7 7700T سود می کند. زنگ نتیجه دره دم خرید یک کامپیوتر AIO به منظور توجه از نوع و مشخصات CPU معتمد شوید چريدن که درك متقابل پرفورمنس هزينه درا آنها چشمگیر است. و اما سر زمینه کارت گرافیک نیز هر دو كاركرد عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ نتيجه مملوك و هزينه درا این زمینه اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M نفع می برند که البته باید رمز کنیم که دروازه این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و دراي برخی طرح های وافر از کارت گرافیک های AMD Polaris ربح می برند. آنگاه نوت بوک ها زنگ زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک پرسش بااهميت مرواريد درآمد زمینه سیستم های امروزی همه ی شما است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری دربايست و برجسته است. کامپیوترهای AIO با سطوح آنکه از سخت افزارهای همسان لپ تاپ استفاده خادم و عملکردی نزدیک به سمت آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی نقل و قصه مداوم و وضيع صرفه نمی برند. با این اقسام یک نوت بوک را به سوي سادگی در کیف خود سكون داده و جا به مقصد جا می کنیم. هر معادل که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


www.koole.shop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *